fbpx

ADITIVI ZA GOVEDA

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smješi sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750. Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji. Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gdje proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje. Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspješno vrše supresiju istih.

 

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mliječnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crijevne flore i prevencija dijare preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
 • prasadi prosječna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
 • krmače mortalitet prije odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
 • ćuraka prosječna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
 • brojlera prosječna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
 • Telad prosječna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crijevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikotoksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od liječenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvijek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mješavina absorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mješavina. Svaki agens uspješno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom absorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preventiraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posjedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primjer). Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbježna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

 

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo pljesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mlijeka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

 

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabo kvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrijednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mjere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost. BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin, B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

 

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95%mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

 

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije.

 

Podrška stabilnosti i funkciji crijeva

 • Zdrava crijevna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

 

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

 

Manji zahtjevi za energijom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

 

 

Preporuka za doziranje:

 • Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smješe

 • Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smješe

Funkcija:

 • Povećanje proizvodnje mlijka do 2 l/kravi na dan
 • Povećanje procenta proteina u mlijeku
 • 10,6% povećanje prirasta u tovu junadi
 • Kvalitetnije meso
 • Manje ketoza

Način djelovanja:

 • Proizvodi jabučnu kiselinu koja stimuliše aktivnost mikroorganizama
 • Koristi kiseonik iz buraga da pravi efikasniju anaerobnu sredinu
 • Na taj način raste broj mikroorganizama buraga koji utiču na varenje masti i proteina
 • Povećanjem mikroorganizama u buragu se povećava varenje celuloznih vlakana
 • Veće iskorišćavanje amonijaka i veća sinteza proteina

Ekonomska korist od Probio-Sacc-a:

Dnevno ulaganje po grlu je 0,13 KM

Dobit od ulaganja je 2 l mlijeka dnevno X 0,5 KM = 1,0 KM

Povratak investicije je 1:7

 

Sastav:

Registrovani, specijalni soj Saccharomices Cerevisiae BCCM/MUCL 39885

Odobreno u EU za mlijčne krave, tovnu junad, ovce i koze

 

Doziranje:

 • Mliječne krave:

3 – 4 g po grlu dnevno

 • Tovna junad:

2 – 3 g po grlu dnevno

Pasta za oralnu primjenu kod novorođene teladi

 

Način dejstva:

Utiče direktno na vitalnost teladi jer trigliceridi srednjeg lanca koji su visoko usvojivi daju podršku u energiji potrebnu teletu u prvim satima života.

Koncentrat kolostruma sadrži imunoglobuline koji poboljšavaju pasivni imunitet teleta. Time se telad štite tokom prvih sati i dana života i aktivira se pasivna imunizacija, lokalno u crijevima, ali i sistemski u cijelom organizmu.

Četiri probiotska niza kojima se uspostavlja ravnoteža korisne crijevne flore. Pasta sadrži 4 različita sinergetska probiotika. 2 tipa mliječno kiselinskih bakterija koje nastanjuju crijeva pozitivnom mikroflorom, kao i Bacillus Subtilis i Bacillus licheniformis koji isključuju štetne bakterije i patogene i podržavaju svarljivost hranljivih sastojaka.

Vitamini i visoko bioraspoloživi mikroelementi u velikim koncentracijama dodati su kao završni elementi preparata Calf Protector® kojima se podržavaju sve fiziološke funkcije. Naročito Vitamin E podržava stvaranje antitijela, čime je opet zagarantovana veća otpornost na infekcije.

Efekat dejstva:

 • Pomoć pasivnom imunitetu
 • Manje poremećaja varenja
 • Smanjen morbiditet
 • Smanjen mortalitet
 • Zdrava i vitalna telad
 • Bolji početak rasta

Doziranje:

30 ml po teletu što je prije moguće nakon teljenja. Slabo vitalnoj teladi treba dodati još 30 ml 6 sati nakon teljenja.

Pakovanje:

Tube od 60 ml.

 

Dodatak za mliječne krave u gelu pomaže regulisanju hipokalcemije

 

 • Objezbeđuje visok nivo kalcijuma u krvi
 • Omogućava uspješan start laktacije
 • Ciljana primjena

Način djelovanja:

Mliječna groznica je čest poremećaj metabolizma kod mliječnih krava. Obično pogađa krave nakon drugog teljenja i krave sa izrazito visokom produktivnošću.

Cal Gel sadrži kalcijum, magnezijum i vitamine koji služe kao podrška mliječnim kravama u kritičnim periodima i kako bi se izbjegli nedostaci. Sa visokim nivoom kalcijuma u krvi rizik od mliječne groznice je smanjen. Magnezijum objezbeđuje visok prinos kalcijuma tokom njegovog deponovanja u kostima, a vitamini pomažu metabolizam u početku laktacije i podržavaju uspješan početak laktacije.

Cal Gel treba primijeniti neposredno prije teljenja kako bi se obezbedio visok nivo kalcijuma u krvi tokom kritičnih prvih 12-48 sati nakon teljenja.

Doziranje:

Cal Gel se upotrebljava oralno , pritiskom sadržaja iz bočice na korijen jezika. Prva doza od 400ml se daje u prvih 6-12 sati prije očekivanog teljenja. Drugu dozu treba primeniti u istom periodu nakon teljenja.

 

 

Dodatak hrani za mliječne krave radi prevencije ketoze

Opis proizvoda:

Da bi se održao optimalan učinak, naročito kod visokomliječnih krava, prevencijom ketoze.

Ovaj proizvod može se koristiti kao izvor energije kod svinja i tovnih goveda, takođe.

Energy-Top može se koristiti u tehnološke svrhe kao što je vezivanje prašine u procesu peletiranja stočne hrane i sprečavanje smrzavanja vode u pojilicama.

Doziranje:

Period zalučenja, period laktacije i za visokomliječne krave

 • Period zalučenja:
  200 – 250 g po kravi dnevno
 • Period laktacije:
  200 – 300 g po kravi dnevno
 • Visokomliječne krave:
  200 – 250 g po kravi dnevno
 • Svinje i tovna junad:
  Preporučeno do 5% u ishrani

Upotreba u tehnologiji:

 • do 3% u hrani.
 • 2% u vodi za piće za zaštitu od smrzavanja

Stabilnost pri skladištenju:

 • Skladištiti u kanisterima na svježem i suvom.
 • Odvojeno od aktivnih sastojaka koji oksidiraju.
 • Zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti i toplote.

Dodatak hrani za poboljšanje plodnosti goveda

 

Primjena:

Snadbijevanje mikroelementima kao što su mangan, cink, bakar i selen ima direktan uticaj na reproduktivne sposobnosti gajenih životinja. Nedostatak ili niska bioiskoristivost ovih mikroelemenata, može prouzrokovati problem sa fertilitetom kao što je tihi estrus, povećanje procenta ponovnog vraćanja estrusa ili prolongiranje intervala između telenja.

Naročito u vrijeme najviše produktivnosti (npr. prvih 100 dana laktacije), mliječne krave imaju povećanu potrebu za hranljivim materijama, kao i za mikroelementima. Metabolički poremećaji mogu smanjiti mogućnost začeća i/ili bioiskoristivost mikroelemenata. Konstantno povećanje produkcije mlijeka, takođe povećava potrebe za mikroelementima.

U cilju pokrivanja povećanja potreba za vrijeme laktacije i graviditeta, neophodno je korišćenje visoko biodostupnih mikroelemenata, kao dopunu klasičnim dodacima.

Fertility Pack® je potvrđena kombinacija mikroelemenata, podesna za fertilnost, u organski vezanoj formi. To garantuje bolju resorpciju i visoku biodostupnost.

Sastav:

 • Mangan iz EcoTrace® helata
 • Cink iz EcoTrace® helata
 • Bakar iz EcoTrace® helata
 • Selen iz BioKey® VM

Doza:

 • 50 g za mliječne krave u prvih 100 dana laktacije

Dopunska smješa za stabilizaciju gastrointestinalnog trakta, kombinovana sa elektrolitima i osmolitima

 

Primjena:

Kod teladi tokom proliva

Prolyt Pack je spravljen da poboljša iskoristivost hranljivih materija za vreme stresa i malapsorpcije. Mikroorganizmi koji stvaraju enzime (BioPlus 2B) kontrolišu crijevnu floru i povećavaju svarljivost hranljivih materija. Osmolitik Betain podržava jonsku pumpu i smanjuje rizik od dehidratacije.

Sastav:

 • mješavina Bacillus-a licheniformis-a (DSM 5749) i Bacillus-a subtilis-a (DSM 5750) u onosu 1:1
 • Betain
 • Vitamin A
 • Vitamin E
 • Mangan iz BioKey®helata
 • Cink iz BioKey®helata
 • Bakar iz BioKey®helata
 • Selen
 • Kobalt

Doza:

 • 20 g po teletu/dnevno
 • Prolyt Pack bi trebalo davati 10 dana za vrijeme trajanja proliva.

BioPlus ® YC

BioTox® adsorbent mikotoksina

Hepatron ® 95%

Probio-Sacc ®

Calf Protector®

Energy Top ®

Fertility Pack ® Cattle

Prolyt Pack ®