fbpx

BioPlus ® YC

Vreća BioPlus na providnoj pozadini sa deklaracijom na prednjoj strani. Poboljšano zdravstveno stanje, Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane, Smanjuje digestivna oboljenja
 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smješi sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750. Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji. Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gdje proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje. Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspješno vrše supresiju istih.

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mliječnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crijevne flore i prevencija dijare preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
 • prasadi prosječna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
 • krmače mortalitet prije odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
 • ćuraka prosječna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
 • brojlera prosječna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
 • Telad prosječna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crijevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani