fbpx

BioTox® adsorbent mikotoksina

Bio Tox Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost. BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin, B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih

BioTox® koristi u prisustvu:

  • Vidljivo pljesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
  • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
  • Problema unosa hrane

    Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mlijeka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikotoksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od liječenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvijek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mješavina absorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mješavina. Svaki agens uspješno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom absorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preventiraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posjedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primjer). Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbježna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

  • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabo kvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
  • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrijednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
  • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mjere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
  • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
  • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost. BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin, B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih