fbpx

Cal Gel

Cal Gel Dodatak za mliječne krave u gelu pomaže regulisanju hipokalcemije
  • Objezbeđuje visok nivo kalcijuma u krvi
  • Omogućava uspješan start laktacije
  • Ciljana primjena

Način djelovanja:

Mliječna groznica je čest poremećaj metabolizma kod mliječnih krava. Obično pogađa krave nakon drugog teljenja i krave sa izrazito visokom produktivnošću.

Cal Gel sadrži kalcijum, magnezijum i vitamine koji služe kao podrška mliječnim kravama u kritičnim periodima i kako bi se izbjegli nedostaci. Sa visokim nivoom kalcijuma u krvi rizik od mliječne groznice je smanjen. Magnezijum objezbeđuje visok prinos kalcijuma tokom njegovog deponovanja u kostima, a vitamini pomažu metabolizam u početku laktacije i podržavaju uspješan početak laktacije.

Cal Gel treba primijeniti neposredno prije teljenja kako bi se obezbedio visok nivo kalcijuma u krvi tokom kritičnih prvih 12-48 sati nakon teljenja.

Doziranje:

Cal Gel se upotrebljava oralno , pritiskom sadržaja iz bočice na korijen jezika. Prva doza od 400ml se daje u prvih 6-12 sati prije očekivanog teljenja. Drugu dozu treba primeniti u istom periodu nakon teljenja.