fbpx

Probio-Sacc ®

Probio-Sacc
 • Povećanje proizvodnje mlijka do 2 l/kravi na dan
 • Povećanje procenta proteina u mlijeku
 • 10,6% povećanje prirasta u tovu junadi
 • Kvalitetnije meso
 • Manje ketoza

Način djelovanja:

 • Proizvodi jabučnu kiselinu koja stimuliše aktivnost mikroorganizama
 • Koristi kiseonik iz buraga da pravi efikasniju anaerobnu sredinu
 • Na taj način raste broj mikroorganizama buraga koji utiču na varenje masti i proteina
 • Povećanjem mikroorganizama u buragu se povećava varenje celuloznih vlakana
 • Veće iskorišćavanje amonijaka i veća sinteza proteina

Ekonomska korist od Probio-Sacc-a:

Dnevno ulaganje po grlu je 0,13 KM

Dobit od ulaganja je 2 l mlijeka dnevno X 0,5 KM = 1,0 KM

Povratak investicije je 1:7

 

Sastav:

Registrovani, specijalni soj Saccharomices Cerevisiae BCCM/MUCL 39885

Odobreno u EU za mlijčne krave, tovnu junad, ovce i koze

 

Doziranje:

 • Mliječne krave:

3 – 4 g po grlu dnevno

 • Tovna junad:

2 – 3 g po grlu dnevno