fbpx

BioAcid ® Ultra

BioAcid Ultra

Prednosti:

 • Smanjuje korozivnost
 • Poboljšava higijenska svojstva
 • Smanjuje kapacitet međuspremnika
 • Smanjuje pH želuca
 • Povećava aktivnost enzima
 • Poboljšava oporavak hranjivih tvari

Puferizovana mješavina mravlje, propionske i mliječne kiseline na nosaču

 

 • Snižavanje pH vrijednosti u hrani ( smanjenje puferskog kapaciteta )
 • Poboljšanje higijenskih svojstava stočne hrane
 • Sinergetski efekti sa probioticima  ( npr. BioPlus YC )
 • Poboljšanje svarljivosti

Način delovanja:

BioAcid Ultra je poluprotektirana mješavina kiselina za primjenu u stočnoj hrani za smanjenje pH vrijednosti u digestivnom traktu. Pare kiselina se konstantno oslobađaju i podjednako distribuiraju kroz stočnu hranu. Postiže se visoka konzervacija, koja štiti stočnu hranu od kvarenja.

Organske kiseline kao što su mravlja, propionska i mliječna su slabe kiseline, što znači da u kiseloj pH one se samo delimično razlažu na naelektrisane organske anjone i protone. Njihove pKa vrednosti odgovaraju pH vrednosti pri kojoj su 50% njih disocirane u vodenoj sredini. Za masne kiseline kratkog i srednjeg lanca pKa vrednosti su u rasponu od 3 do 5. U rastvoru niske pH vrednosti većine molekula kiselina biće nedisosovani. Dakle oni nemaju naelektrisanje. To im omogućava da prođu kroz lipidne membrane bakterijskih ćelija. Kada jednom uđu u bakterijsku citoplazmu, visoka proporcija molekula kiselina će disosovati u skoro neutralnoj pH sredini. Protoni i anjoni organskih kiselina su oslobođeni. To sprečava reprodukciju gram negativnih bakterija, dok gram pozitivne bakterije poput laktobacila nisu ugrožene primenom BioAcid Ultra. Kada se koriste u vodi za piće kiseline smanjuju pH vrednost, ograničavaju rast nepoželjne mikroflore i poboljšavaju enzimatsku razgradnju sastojaka hrane.

Posebno mlade životinje proizvode neadekvatne količine želudačne kiseline, što često dovodi do nedovoljne acidifikacije hrane. Dakle rizik od infekcije patogenim klicama se povećava. Pored efekta na stabilizaciju eubioze, primena BioAcid Ultra takođe pokazuje pozitivne efekte na performanse u odgoju. Niža pH vrijednost podržava aktivnost proteaza u pozitivnom smislu, otuda je ukupna iskorišćenost proteina povećana.

Efekti BioAcid Ultra:

 • smanjenje rasta nepoželjne mikroflore
 • smanjenje ulaska nepoželjne mikroflore iz nižih delova creva u želudac (što je važno za tek odlučenu prasad)
 • smanjenje bakterijske razgradnje hranljivih materija
 • smanjenje količine proizvoda bakterijskog metabolizma koji imaju negativan uticaj na zdravlje životinja
 • poboljšanje svarljivosti proteina putem aktiviranja pepsinogena u pepsin
 • crijevna disocijacija oslobađa H+ jone koji služe kao pH barijera protiv patogena
 • kolonizacija vila
 • veći efekat smanjenja želudačne pH

Prednosti BioAcid Ultra

 • BioAcid Ultra je “siguran”
 • Značajno smanjuje problem prašine i tako doprinosi boljem radnom okruženju u skladištima
 • Puferski i granulisan, stoga manje isparljiv i korozivan, i time lakši za korišćenje

Sastav:

Mliječna kiselina (E 270), mravlja kiselina (E 236), amonijum – formijat (E 295), propionska kiselina (E 280) i amonijum – propionat (E 284) na nosaču (vermikulit).

Doziranje:

1,0 – 5,0 kg/toni stočne hrane

( U zavisnosti od sastava i kvaliteta stočne hrane )