fbpx

VerSal Liquid ®

VerSal Mješavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

 

 

 • Poboljšava higijenu vode
 • Smanjuje formiranje biofilma u sistemu za napajanje
 • Smanjuje rast nepoželjne mikroflore
 • Smanjuje bekterijsko razlaganje hranljivih materija
 • Poboljšava svarljivost proteina

Mješavina organskih kiselina za poboljšanje higijene vode za svinje i živinu.

Način delovanja:

Kiseline koje se nalaze u Versal Liquidu imaju dva načina delovanja:

 1. Jedan dio kiseline disocira lako. Tako se pH vrijednost u hrani, vodi i crijevnom traktu brzo smanjuje. Zbog ovako kisele sredine razvoj štetnih bakterija je otežan.
 2. Drugi nedisosovan dio organskih kiselina difuzijom ulazi u ćelije gram negativnih bakterija. Kiselina disocira unutar ćelije čime je reprodukcija bakterija inhibirana. Poželjna mikroflora, kao što su laktobacili, nije ugrožena aplikacijom Versal Liquid-

Mlade životinje obično ne proizvode adekvatne količine kiselina koje bi zaustavile prodor nepoželjne mikroflore iz nižih partija crijeva u želudac. Versal Liquid poboljšava acidifikaciju, stabilizuje eubiozu u crijevnom traktu i ima efekte na uzgojne performanse.

Niske vrijednosti pH su neophodne za aktivaciju želudačne proteaze – pepsina. Tako niska pH vrednost povećava svarljivost proteina.

Aditivi:

 • Mravlja kiselina ( E 236 )
 • Propionska kiselina ( E 280 )
 • Mlečna kiselina ( E 270 )
 • Limunska kiselina ( E 330 )
 • Sirćetna kiselina ( E 260 )

Doziranje u pijaćoj vodi:

0.5 – 2.0 kg/1000 kg ( za ciljnu pH od 4.5 )

Doziranje zavisi od kvaliteta vode.