fbpx

Avizyme ®

Avizyme Kompleks enzima za kukuruz-soja / sirak-soja obroke za živinu uz maksimalno učešće pšenice

Preporuke za korišćenje:

Avizyme može da se primeni u hrani na jedan od ova dva načina:

 1. Za poboljšanje produktivnosti ptica, dodati Avizyme na gotovu hranu
 2. Za smanjenje troškova u proizvodnji hrane, a radi zadržavanja produktivnosti ptica, preformulisati sastav hrane smanjujući nutritivnu gustinu hrane.

Kompleks enzima za kukuruz-soja / sirak-soja obroke za živinu uz maksimalno učešće pšenice.

Ekonomske prednosti korišćenja:

 • Povećnje prirasta
 • Povećanje proizvodnje jaja
 • Povećanje efikasnosti hrane
 • Smanjivanje raznolikosti sastojaka hrane, koja ima za rezultat veću uniformnost jedinki
 • Mogućnosti smanjenja troškova ishrane, uz održavanje iste produktivnosti jedinki
 • Poboljšanje kvaliteta legla
 • Smanjenje količine izmeta i izlučivanja azota
 • Poboljšava čistoću ljuske jajeta
 • Poboljšava boju žumanceta

Konzistentna pouzdanost:

 • Istraživan i razvijen na univerzitetima i naučnim institutima širom sveta
 • Potpuno isprobano u tržišnim uslovima
 • Potvrđeno od strane više od 130 istraživanja i proba na tržištu

  Skladištenje:

  Skladištiti na suvom. Aktivnost enzima je stabilna najmanje 15 meseci u originalnom pakovanju na temperaturama <20°C i najmanje 4 meseca kada je ukljuèen u vitaminsko-mineralni premiks i uskladišten na temperaturi ispod 20°C (<68°F)

  Doziranje:

  • Za nosilje i roditeljska jata: 0.15 kg/toni (0.015%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.
  • Za ostale kategorije živine: 0.2 kg/toni (0.02%) gotove hrane, ili direktno ili preko premiksa.

  Stabilnost u proizvodnji:

  Enzimi su nanešeni na specijalno pripremljen nosač pomoću patentiranog procesa, koji obezbeđuje stabilnost tokom peletiranja.

  Radi optimalne bioefikasnosti ne prelaziti temperaturu kondicioniranja i peletiranja od 85°C (185°F).

  Opasna materija. Izaziva senzibilizaciju prilikom inhalacije. Ne udisati prašinu.