fbpx

Axtra XB ®

Axtra XB Prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

Univerzalan i fleksibilan

 • Fleksibilno doziranje – varijabilna doza u zavisnosti od sastojaka/tipova hraniva za maksimalni dobitak
 • Registrovan u EU za korišćenje kod prasadi, u groveru i finišeru kod svinja, ćurki, nosilja, patki i manjih vrsta živine, npr. fazana, jarebica i sl.

Prva enzimska kombinacija za svinje i svu živinu, uključujući i divljač

Konzistentnost i pouzdanost

 • Ksilanaza i ß-glucanaza u kombinaciji za dejstvo protiv vlakana u obrocima od mješavine žitarica, rezultira poboljšanjem svarljivosti i povećanjem profitabilnosti
 • Dokazano u ogledima na konzistentno poboljšanje konverzije i dnevnog prirasta kod svih vrsta životinja

Praktičnost u aplikaciji

 • Lako korišćenje uz Phyzyme XP fitazu nudi dobre mogućnosti za dodatno smanjenje cijene hrane
 • Dostupan kao tečni i kao granulisan proizvod
 • Granulisana forma proizvoda sa superiornu termostabilnost u hrani peletiranoj do 90©C(194F)
 • Tečni proizvod omogućava laku primjenu poslije peletiranja
 • Serija tečnih i suvih proizvoda radi lakše primjene u industriji stočne hrane
 • Lak za umješavanje i bez prašine, radi precizne upotrebe u mješaonama

Zašto su sirova vlakna trošak u produktivnosti ishrane?

Nutritivna vrijednost žitarica i drugih sirovina je pod negativnim uticajem sadržaja sopstvenih celuloznih vlakana. Osnovne komponente rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju arabinoksilane i ß-glukane, koji se nalaze u ćelijskim zidovima biljaka.

Negativni efekti rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana uključuju:

 • dejstvo kao fizička barijera za endogene enzime životinja, onemogućujući dostupnost korisnih hranljivih materija
 • povećanje viskoziteta crijevnog sadržaja dovodi do:
 • smanjenja unosa hrane zbog smanjene pasaže crijevnog sadržaja
 • smanjenja iskorišćavanja hranljivih materija jer sopstveni enzimi životinja nemaju lak pristup supstratu
 • ovo dovodi do gubitka vrijedne energije i proteina/aminokiselina jer životinja bespotrebno proizvodi više sopstvenih enzima koji na neadekvatan način dejstvuju na celulozna vlakna
 • vlažna stelja ili mekan/vodenast feces zbog štetnih izmjena crijevne flore

Loše svarena hrana smanjuje produktivnost životinja, povećava proizvodne troškove i smanjuje profitabilnost.

Kako može Axtra XB da pomogne?

Axtra XB je preparat endo-1, 4-ß-ksilanaze i endo-1, 3(4)-ß-glukanaze koji proizvodi Trichoderma reesei. Ksilanaza i ß-glukanaza u Axtri XB ciljaju antinutrijent arabinoksilan i ß-glukan nađen u celuloznim vlaknima žitarica i drugih sirovina. Preko ciljanja ovih slobodnih komponenti vlakana, Axtra XB poboljšava varenje pomažući oslobađanje hranljivih materija, smanjujući viskozitet crevnog sadržaja; smanjujući proizvodnju velike sekrecije u crevima (ovo uzrokuje endogene gubitke) i poboljšava kvalitet stelje i konzistenciju fecesa.

Axtra XB olakšava…

Sa sigurnošću Daniscovog naučno zasnovanog pristupa ishrani domaćih životinja, Axtra XB je svestran proizvod koji je lak za korišćenje. Axtra XB ima registraciju za mnogo vrsta životinja, fleksibilnost u doziranju i izvanrednu efikasnost u odnosu na razne sirovine.

Axtra XB daje konzistentno ekonomsko poboljšanje u produktivnosti u odnosu na širok opseg vrsta životinja i vrsta receptura, dodajući vrednost hrani i proizvodnji životinja.

Kako najbolje koristiti Axtru XB

Axtra XB je dizajnirana i detaljno testirana za korišćenje kod svinja i živine hranjenih smješom različitih žitarica, npr. pšenica, ječam, raž, tritikale , ovas, kukuruz i biljni proteinski izvori.

 

Vrsta

Fleksibilna aplikacija

Brojleri

0.05 – 0.2 kg/t

Ćurke

0.05 – 0.2 kg/t

Nosilje

0.05 – 0.2 kg/t

Ostala živina

0.05 – 0.2 kg/t

Prasad

0.05 – 0.2 kg/t

Grover finišer za svinje

0.05 – 0.2 kg/t

Veće uštede su moguće kombinujući Axtra XB sa Phyzymom XP – fitazom za maksimalno otpuštanje hranljivih materija. Axtra XB ima svoju matricu za maksimalizovanje uštede u proizvodnji hrane, koja je dostupna po zahtjevu.