fbpx

Hepatron ® 95%

Hepatron 75 Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta Zamena za holin hlorid Smanjeni troškovi ishrane Podržava plodnost i zdravstveno stanje

Podrška stabilnosti i funkciji creva

  • Zdrava crijvna sluzokoža
  • Optimalni unos hranljivih materija
  • Podržava efekte kokcidiostatika
  • Suvlja prostirka

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

 

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

  • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
  • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
  • Individualne doze Hepatron 95%mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

 

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije.