fbpx

Hepatron ® 75%

Hepatron 75 Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta Zamena za holin hlorid Smanjeni troškovi ishrane Podržava plodnost i zdravstveno stanje
  • Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta
  • Zamena za holin hlorid
  • Smanjeni troškovi ishrane

Šta je Hepatron 75%?

Funkcionalna komponenta Hepatrona 75% je Betain-HCL.

Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina; bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3).

Funkcija: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se oslobađaju i na taj način Hepatron 75% postaje donor metil grupe. Donacija metil grupama ja važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku diobu i reakcije detoksifikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

Preporučeno doziranje za uštedu Holin Hlorida

Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida.

Upotrebom Hepatrona 75% dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.

Individualne doze Hepatrona 75% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Posebne prednosti Hepatron 75%

  • Efikasno smanjenje troškova izostavljanjem Holin Hlorida
  • Poboljšano prihvatanje zbog odsustva Holin Hlorida
  • Unapređenje kvaliteta proizvoda očuvanjem dragocjenih aditiva (npr. vitamina)

Preporuke za doziranje:

Živina za tov:               310g/t gotove smješe

Koke nosilje:                 80g/t gotove smješe

Telad:                          180g/t gotove smješe

Suprasne krmače:        120g/t gotove smješe

Krmače u laktaciji:       300g/t gotove smješe

Prasad:                       300g/t gotove smješe

Svinje za tov:         90-120g/t gotove smješe

Stabilnost

24 meseca od datuma proizvodnje, kada je skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju na hladnom i suvom.

dijagram 1