fbpx
izmjenjivactemperature

LEADAIR 2800E

 Ono što izmjenjivače temparature činim jedinstevnim jeste:

       1.      Smanjuje temperaturne razlike i vlage u farmi

·        Uniforman temperatura u cijeloj farmi približna zadanoj temperaturi

·        Smanjuje temperaturni raspone

·        Homogena kontrola vlage u zgradi

·        Smanjenje emisija: manje amonijaka, manje neugodnih mirisa, manje prašine

       2.    Omogućuje značajne uštede na grijanju

·        Izmjenjivač toplote koristi toplotu iz fami za grijanjeulaznog vazduha

·        Maksimalni povrat toplote bez recikliranja

·        HRV smanjuje potrebe za grijanjem farme

       3.      Jednostavno čišćenje i dezinfekcija

·        Izmjenjivi filter za dezinfekciju područje dolaznog i izlaznog vazduha.

·        Sistem filtracije

       4.      Progresivna kontrola

·        Direktna veza sa kontrolerom u farmi sa 0-10V

·        Jednostavan za upotrebu

·        Otporan na prašinu

·        Opcija odmrzavanja za ekstremno hladna temperatura