fbpx

Pojilice

Dostupnost vode:
– Muzne krave trebaju najmanje 1,5 / 2 litre vode po litri proizvedenog mlijeka.

– Količina se povećava kako je ishrana bogata bjelančevinama, solima i SM.

– S povećanjem temperature unos vode sa 64 l na 10 ° C će se povećati do 106 kada pređe 40 ° C (NRC, 1981.).

– Kad temperatura poraste u nedostatku odgovarajućih izvora vode, smanjuje se unošenje SM zbog toga opada proizvodnja mlijeka.

Kako stimulisati kravu da pije više?

– Moram osigurati dovoljan broj pojilica: tako da za svaku životinju mora postojati 10 cm vode za piće po glavi

– Korita za vodu trebaju biti duboka 30/35 cm, s protokom od najmanje 10 l / min. (optimalno 13 l)

– Korita za vodu moraju biti čista i smještena u sjeni na mjestima koja su lako dostupna životinjama.

– Na jednu pojilicu ne smije biti više od 30 životinja.

Pojilica za krave i ostala goveda