fbpx

Ručno vaganje

Automatsko vaganje živine

VAGE

Kontrola prirasta težine životinja je važna. Ovaj parametar omogućava kontrolu

nesmetanog funkcionisanja vaše proizvodnje.

BAT1 : ručno vaganje

Ručni sistem za vaganje BAT1 je pogodan za sve vrste farmi. Dva modela, 10 ili 30

kg, omogućuju vaganje svih životinja. "Automatski" režim osigurava snimanje čim

životinja bude suspendovana sa BAT1. Autonomna zahvaljujući bateriji, pratit će

vas svuda.

BAT2: automatsko vaganje živine

Smješten unutar zgrade, BAT 2 bilježi vaganje svih životinja koje prolaze preko

ploče. Njegova rezervna memorija omogućava da se svi podaci i statistika vrate

direktno na grafički prikaz. PC softver, pruža vam još više informacija kako biste

preciznije analizirali i pratili performanse vaše proizvodnje.